Vaccinatie Covid bij kinderen

Beste ouder,

Hierbij willen we u informeren over de vaccinatie tegen COVID-19 bij kinderen. Dit na overleg met kinderarts specialisten.

Het Pfizer Biontech COVID-19 vaccin werd uitvoerig getest en veilig bevonden in de leeftijdscategorie 5-11 jarigen.(DOI: 10.1056/NEJMoa2116298). Het vaccin kan veilig worden toegediend bij kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar en zorgt voor goede immunogeniciteit. De algemene bijwerkingen zijn zeer beperkt en verdwijnen snel zonder restletsels.

Het vaccin is daarenboven niet gevaarlijk voor het hart. Er bestaat een zeer kleine kans op het ontwikkelen van een myocarditis (ontsteking van de hartspier) na vaccinatie. Kinderen en jongeren met een aangeboren hartprobleem hebben niet meer kans op het ontwikkelen van een myocarditis na vaccinatie. Bij personen ouder dan 12 jaar is de kans op het ontwikkelen van een myocarditis na COVID-19 vaccinatie <3/100.000, het verloop is meestal mild en en van voorbijgaande aard met nauwelijks nood aan hospitalisatie; ook hier geen restletsels. In de bovenvermelde studie over het Pfizer Biontech COVID-19 vaccin werd in de specifieke leeftijdscategorie 5-11 jarigen geen myocarditis gerapporteerd. Daarentegen, de kans op het ontwikkelen van een myocarditis bij het doormaken van een actieve COVID-19 infectie bij niet gevaccineerde jongeren is veel groter (1/5000). In vergelijking met volwassenen maken kinderen en jongeren een minder ernstige COVID-19 infectie door, toch zijn er een aantal onder hen die een multi-systemisch inflammatoir syndroom (MIS-C) doormaken, met daarbij ontsteking van de hartspier. Dergelijke MIS-C betreft een ernstig ziektebeeld met nood aan hospitalisatie en vaak intensieve zorgen (tot 80% van de gevallen). Dit is een ziektebeeld dat wij de laatste 2 jaar regelmatig zien. Kinderen hebben dus baat bij een vaccinatie tegen Covid-19, die hen beschermt tegen weliswaar zeldzame maar mogelijks toch ernstige verwikkelingen. Vaccinatie is anderzijds één van de snelste wegen naar een “normalisatie” van het jongerenleven: geen maskers meer op school, geen quarantaine, geen sluiting van klassen of scholen, geen afstandsonderwijs, opnieuw avond- en weekendactiviteiten, opnieuw familiale activiteiten met grootouders, opnieuw jeugd- en sportkampen, opnieuw een studentenleven. Dus ook voor kinderen is het veiliger en raadzamer om te vaccineren dan een COVID-19 infectie door te maken. Team Atrium [/av_textblock] [/av_one_full]