Informatie ivm corona

De uitbraak startte in Wuhan bij patiënten met longontsteking van onbekende oorzaak. Ze hadden de voedselmarkt van de stad (met vis, levende dieren, …) bezocht. Deze markt werd gesloten op 1 januari 2020. Bij onderzoek bleek dat de eerste cluster 41 personen telde, die symptomen ontwikkelden tussen 8 december en 2 januari.

Pathogeen

Whole genome sequencing resultaten wijzen op een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) als de causale pathogeen. Coronavirussen zijn omkapselde RNA-virussen. SARS-CoV-2 gebruikt de ACE2-receptor om cellen binnen te dringen.

Besmettingswijze

De transmissie verloopt hoofdzakelijk door druppeltjes van mens naar mens. Infectieuze druppeltjes worden overgedragen bv. bij hoesten of niezen en door contact met deze druppeltjes op voorwerpen en oppervlakten (bijvoorbeeld deurklinken).​​

Symptomen

De meest frequente symptomen zijn koorts, hoest en kortademigheid. Andere symptomen van een virale infectie zoals extreme vermoeidheid of spierpijn kunnen ook voorkomen. Een specifiek symptoom dat in milde gevallen vaak gerapporteerd wordt, is het plotse verlies van smaak en/of geur.
De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde longontsteking of ernstige longontsteking.
80% van de besmettingen verloopt mild. Sommige personen vertonen heel weinig tot geen symptomen.​

Risicoinschatting

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar. Ook onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie of een actieve kwaadaardige aandoening verhogen het risico op een ernstig verloop.​

Bijzondere aandacht ging uiteraard ook naar kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en jonge kinderen. Volgens alle momenteel beschikbare gegevens verloopt de ziekte mild bij kinderen, zelfs bij heel jonge kinderen <1 jaar. Ook zwangere vrouwen lijken géén verhoogd risico te lopen in vergelijking met de algemene bevolking.​ Diagnostiek

Het virus kan opgespoord worden in een wisser van de neus/keelholte. De test kan uitgevoerd worden in verschillende laboratoria.

Behandeling

Er bestaat momenteel nog geen vaccin of specifieke behandeling voor COVID-19. Ondersteunende behandeling (bijvoorbeeld door toedienen van extra zuurstof en kunstmatige beademing) is de hoeksteen. Er lopen momenteel verschillende studies met geneesmiddelen die in vitro activiteit tegen het virus getoond hebben.

Heeft u één van onderstaande klachten, gelieve eerst te bellen naar de praktijk alvorens een afspraak te maken :

 • Koorts, grieperig gevoel of spierpijn
 • Hoesten, keelpijn, loopneus, niezen
 • Kortademigheid, druk op de borst
 • Waterige diarree
 • Geur of smaakverlies

Lees hier het hygiëne advies voor patiënten die symptomen hebben en thuis geïsoleerd zijn.

Uitzondering: kinderen jonger dan 6 jaar

Wanneer een kind jonger dan 6 jaar voldoet aan de definitie van een mogelijk geval, moet niet steeds getest worden. Testen is enkel aangewezen als:

 • hospitalisatie vereist is
 • als zekerheid nodig is om bv een huisgenoot met hoog risico op ernstig verloop te informeren
 • als in dezelfde bubbel van de kinderopvang in de 14 dagen ervoor reeds een bevestigd geval werd vastgesteld.

Indien u contact gehad heeft met iemand die blijkt positief getest te zijn voor COVID19 moet er een onderscheid gemaakt worden tussen hoog risico contact en laag risico contact. 

Hoog risico contact :

 • een persoon met een contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5m
 • een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving was met een COVID-19 patiënt. Dit omvat huisgenoten, alle klasgenoten voor kinderen <6 jaar (kleuterschool), naaste buren in een klas bij kinderen ≥6 jaar of op het werk, een hele afdeling in een kinderkribbe;
 • een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 geval;
 • een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz.;
 • een zorgverlener in contact met een COVID-19 geval tijdens de zorg of het medisch onderzoek binnen een afstand van 1,5m, zonder gebruik van de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (volgens protocol/activiteit);
 • een persoon die samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt. In een vliegtuig ook bemanningsleden die dienst doen in de sectie van het vliegtuig waar het geval zat. Indien de ernst van de symptomen of de verplaatsing van de patiënt in het vliegtuig wijst op een mogelijk grotere blootstelling, kunnen passagiers die in hetzelfde compartiment zaten of alle passagiers in het vliegtuig worden beschouwd als hoog risico contacten.
 • Een reiziger die terugkeert uit een rode of oranje zone

Lees hier wat u moet doen bij een hoog risico contact :

Laag risico contact :

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd:

 • een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt binnen een afstand van 1,5 m
 • een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m was. Dit omvat alle klasgenoten voor kinderen ≥6 jaar1, mensen in hetzelfde kantoor1, of in een wachtkamer
 • een zorgverlener die in dezelfde ruimte als een COVID-19 patiënt is geweest zonder het gebruik van adequate beschermende kleding, maar nooit binnen een afstand van 1,5 meter.

Lees hier wat u moet doen bij een laag risico contact :

 

Op onze ‘nieuwspagina’ vind je de recentste update in verband met reizen.

Antistoffen kunnen enkel in het bloed bepaald worden onder enkele voorwaarden :

 • bij patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis waarbij er een vermoeden is van een Corona infectie.
 • bij patiënten die al gedurende een langere tijd ziekteklachten vertonen die suggestief zijn voor covid19 maar waarbij de neuswisser negatief is.
 • indien de arts twijfelt over de diagnose bij atypische klachten.
 • bij zorgpersoneel in ziekenhuizen/diensten/rusthuizen met hoog risico op blootstelling aan covid19.

In alle andere gevallen is het wel mogelijk om de test te laten afnemen maar dit wordt niet terugbetaald door het riziv en de volledige kost zal aangerekend worden aan de patiënt (€9,6).

IK HAD EEN HOOGRISICO CONTACT MAAR HEB ZELF GEEN SYMPTOMEN

Blijf in quarantaine tot u een negatief testresultaat heeft, u hoeft ons hiervoor niet te contacteren

 •  Vraag aan de persoon die met jou het contact had dat hij/zij jouw gegevens (naam + GSM nummer) aan de contacttracer doorgeeft die hem of haar zal opbellen (kan enkele dagen duren) of bel zelf de contacttracing op 02/214.19.19, zij kunnen het nodige voor je doen.
 • Blijf in quarantaine tot u een negatief testresultaat heeft, u hoeft ons hiervoor niet te contacteren
 •  Vraag aan de persoon die met jou het contact had dat hij/zij jouw gegevens (naam + GSM nummer) aan de contacttracer doorgeeft die hem of haar zal opbellen (kan enkele dagen duren) of bel zelf de contacttracing op 02/214.19.19, zij kunnen het nodige voor je doen.
 • Code en quarantaine attest worden je na enkele dagen toegestuurd
 • Met deze code kan je een test aanvragen via de website mijngezondheid.be , bij negatief resultaat kan je uit quarantaine. Deze test vindt plaats op:
  – Dag 5 voor gevaccineerden
  – Dag 7 voor niet gevaccineerde kinderen en volwassenen
 • OPMERKING
  – Werkgevers die attesten dringender vragen zullen wat geduld moeten hebben, wij leveren hiervoor geen attesten meer af.
  – Indien je na 3 dagen geen code kreeg kan je ons mailen
  – Indien u symptomen krijgt, doe dan een zelftest of sneltest bij de apotheek, of vraag een code aan via de self assessment testing op mijngezondheid.be

IK TEST POSITIEF NA HOOGRISICOCONTACT EN HEB GEEN OF LICHTE SYMPTOMEN

 • Blijf thuis, en neem contact op met ons, graag via mail info@artsenatrium.be. Wij beantwoorden je telefonisch of via mail binnen de 24u.
 • Houd je huisgenoten thuis (ook gevaccineerden) en verwittig je hoogrisicocontacten van de voorbije 48u dat zij ook in quarantaine moeten (zie richtlijnen hierboven, geef deze gerust aan hen door)
 • Probeer je thuis te isoleren, verlucht goed en vaak.

IK KRIJG (LICHTE) SYMPTOMEN VAN COVID

 •  Ga naar de apotheek voor een sneltest of doe een zelftest
  TEST IS NEGATIEF?
  • En je wenst een medisch nazicht of je klachten baren je zorgen? Kom langs op consultatie
  • En je klachten zijn eigenlijk niet zo erg? Je hoeft verder niets te doen; herhaal de zelftest na een 3tal dagen als je klachten aanhouden.
  TEST IS POSITIEF?
  • Blijf thuis, en neem contact op met ons, graag via mail info@artsenatrium.be. Wij beantwoorden je telefonisch of via mail binnen de 24u.
  • Houd je huisgenoten thuis (ook gevaccineerden) en verwittig je hoogrisicocontacten van de voorbije 48u dat zij ook in quarantaine moeten (zie richtlijnen hierboven, geef deze gerust aan hen door)
  • Probeer je thuis te isoleren, verlucht goed en vaak.

IK HEB COVID SYMPTOMEN EN BEN ERG ZIEK

 • Neem telefonisch of via mail contact met ons op